Vad gör vi?

Rideer Nordic Oy är en pionjär av onlinetjänster inom bussbranschen och har varit verksamma i Finland sedan 2010 då företaget startades. I början på 2022 öppnade vi upp Rideer Nordics verksamhet i Sverige. Vår vision är att erbjuda en ömsesidigt och fördelaktig marknadsplats för beställningstrafik och underlätta beställningar för bussar och taxin.

SynergyBus är en onlinetjänst för buss- och taxiföretag som lanserades 2008 i Finland.Tjänsten har från första början utvecklats i enlighet med trafikutförarnas önskemål och används av både buss- och taxiföretag. Tjänsten möjliggör ett effektivt sätt att nå nya kunder och göra operatörens verksamhet mer produktiv.

Bokabuss.nu är "gränssnittet" för beställningskunder på SynergyBus, genom vilket tusentals offertförfrågningar tas emot per år.

Team

Ludwig Lindström
Ludwig Lindström
Country Manager, Sverige
+46 70 485 1654
ludwig@synergybus.se
Anna Falck-Kainulainen
Anna Falck-Kainulainen
vd
anna@rideer.fi
Jenni Pulkkinen
Jenni Pulkkinen
fakturering
info@synergybus.se
Toni Valkonen
Toni Valkonen
cto
info@synergybus.se

Ta kontakt

Kundservice
+46 73 745 2530
info@synergybus.se

Servicetider
Vardagar kl. 9–12